Thùng gạo gương 25kg viền sắt

1.300.000 

Kích thước sản phẩm: R300 x S420 x C650
Mã sản phẩm : ML-332iB

Thùng gạo gương 25kg viền sắt

1.300.000