Thùng gạo gương 20kg viền sắt

1.300.000 

Kích thước sản phẩm: R260 x S420 x C650
Mã sản phẩm : ML-331iB

Thùng gạo gương 20kg viền sắt

1.300.000