Kệ kho 6 tầng Inox nan dẹt sus 201

5.200.000 

Kích thước sản phẩm: R420 x S500 x C(1650-1950)
Mã sản phẩm : PJ025T

Kệ kho 6 tầng Inox nan dẹt sus 201

5.200.000