Kệ kho 4 tầng Inox nan dẹt sus 304

4.800.000 

Kích thước sản phẩm: R420 x S500 x C(1650-1950)
Mã sản phẩm : PJ025Q

Kệ kho 4 tầng Inox nan dẹt sus 304

4.800.000