Kệ giao thớt nan dẹt inox mờ 304 , ray âm giảm chấn

1.200.000 

Kích thước sản phẩm: R250 x S465 x C430
Mã sản phẩm : STA 300-304

Kệ giao thớt nan dẹt inox mờ 304 , ray âm giảm chấn

1.200.000