Kệ giao thớt nan dẹt inox mờ 304 , ray âm giảm chấn

1.100.000 

Kích thước sản phẩm: R200 x S465 x C430
Mã sản phẩm : STA 250-304

Kệ giao thớt nan dẹt inox mờ 304 , ray âm giảm chấn

1.100.000